Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Tillsamman­s gör de skolgården magisk

Z Solrosor, bärbuskar, pilkojor och mosaik med peppande budskap. Engagerade föräldrar och kreativa elever har gett Martinskol­ans gård ett rejält lyft. Martinskol­ans ambitiösa skolgårdsp­rojekt går i mål i oktober

- Mattias Kamgren mattias.kamgren@mitti.se

SNART KLART.

Alla skolor skulle behöva en sådan här plats.

”Vår magiska Martinskol­a”.

På en liten mur bland solrosor och bärbuskar i Waldorfsko­lans nyfixade berså, fäster klass 3A bokstävern­a som de själva skapat i mosaik.

– Jättenajs, konstatera­r Love Tessmar.

– Den bästa skolan jag har varit på, säger Spirit Ayettey Fagerqvist utan att tveka.

Man kunde tro att är Hogwarts som flyttat till Hökarängen. Jämfört med hur gården såg ut för 4–5 år sedan, är det som att någon viftat med ett trollspö.

Föräldern Erik Kropf beskriver hur det var då: Nedgånget efter dränerings­arbeten, lekredskap som sett sina bästa dagar.

Bra för barn och bin

Bildandet av en skolgårdsg­rupp blev startskott­et för förändring. Föräldrar, ledning och pedagoger arbetade fram en vision och samlade in önskemål från elever.

Från asfalt till ekosystem, blev ledorden.

– Vi började för två år sedan med att riva upp asfalten. Vi ville göra en grön yta närmast skolbyggna­den som man kan gå in i och dra sig tillbaka, berättar Erik Kropf.

Tanken kom från läroplanen­s krav på en likvärdig skola. Gårdens lekytor skulle anpassas till alla elevers behov.

– Stora öppna asfaltytor passar för en del. Andra barn känner sig mer trygga i en stillsam miljö. Alla skolor skulle behöva en sådan här plats, säger Erik Kropf om den lummiga bersån. Eleverna i 3A håller med. – Här kan man sitta och njuta av naturen, säger Marigold Ling.

– Och växterna är bra för humlor och bin, säger Anton Johansson.

Erik Kropf är trädgårdsa­nläggare och en av de drivande krafterna bakom gårdens förvandlin­g. Arkitekten Jessica Agoes, även hon med barn på skolan, blev en annan nyckelpers­on.

Liksom pensionera­de läraren Andrew Hickman, med över 20 år på Martinskol­an iryggsäcke­n. Han har bland annat gjutit betongmure­n som slingrar sig genom bersån och som eleverna nu smyckar med sin konst.

– För att jag har lust med det, svarar han kort och gott om skälen bakom sin ideella insats.

Magisk chef leder eleverna

Genom Kulturråde­ts bidrag Skapande skola har laguppstäl­lningen vässats med konstnären Amanda Larsson. Hon kallar sig ”magisk chef” och leder elevernas kreativa arbete.

– Här har det inte varit svårt att börja skapa. De är Waldorfbar­n, här är skapandet en stor del av pedgogiken, säger Amanda Larsson.

Just den här dagen är det alltså en del av mosaiken som ska på plats. Samtliga årskurser på skolan har gjort egna bidrag.

På muren samsas peppande budskap, varvat med barnkonven­tionens artiklar på minoritets­språk.

– Jag märker att det här har skapat samhörighe­t mellan eleverna, säger Amanda Larsson.

Längre bort på gården är nya gungställn­ingar på plats, och Erik Kropf snickrar på nya lekstugor.

I oktober ska allt vara färdigt.

 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? Love Tessmar, Tura Waldemarso­n, Spirit Ayettey Fagerqvist och Nils Pylad, några av de stolta konstnärer­na bakom mosaiken på skolgården.
FOTO: MATTIAS KAMGREN Love Tessmar, Tura Waldemarso­n, Spirit Ayettey Fagerqvist och Nils Pylad, några av de stolta konstnärer­na bakom mosaiken på skolgården.
 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? ”Det är vårat hus”, säger Tura Waldemarso­n, Joline Ask Bohman och Lilly Raymond Harris, inne i en av bersåns pilkojor.
FOTO: MATTIAS KAMGREN ”Det är vårat hus”, säger Tura Waldemarso­n, Joline Ask Bohman och Lilly Raymond Harris, inne i en av bersåns pilkojor.
 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? Amanda Larsson och Spirit Ayettey Fagerqvist lägger dit sista bokstaven på plats i texten ”Vår magiska Martinskol­a”.
FOTO: MATTIAS KAMGREN Amanda Larsson och Spirit Ayettey Fagerqvist lägger dit sista bokstaven på plats i texten ”Vår magiska Martinskol­a”.
 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? Amanda Larsson, Erik Kropf och Andrew Hickman har alla deltagit i förvandlin­gen.
FOTO: MATTIAS KAMGREN Amanda Larsson, Erik Kropf och Andrew Hickman har alla deltagit i förvandlin­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden