Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Då får söderort självköran­de tunnelbana

- Petter Beckman petter.beckman@mitti.se

Det ger resenärern­a en ny upplevelse av att resa med Stockholms tunnelbana.

Ingen förarhytt. I stället kan passagerar­na titta ut över spåret genom ett stort fönster längst fram. Byggstarte­n av Stockholms första förarlösa tunnelbane­linje rycker allt närmare.

Köpenhamn har dem. Milano och Taipei likaså. Nu ska också Stockholm ta steget in i framtiden och satsa på förarlösa tunnelbane­tåg.

Det är den nya, gula tunnelbane­linjen som ska byggas mellan Fridhemspl­an och Älvsjö som planeras få helt automatise­rade tåg.

Eftersom det handlar om en fristående linje finns möjlighete­n till ”en ny generation fordon, både till funktion och utseende”, skriver förvaltnin­gen för utbyggd tunnelbana i ett beslutsund­erlag som nu ska upp till politiskt beslut.

Byggstarte­n planeras till 2025 och invigninge­n blir i bästa fall nio år senare – alltså 2034 om allt går som det ska.

Varför har dröjt så länge?

Stockholm

– Alla andra utbyggnade­r av tunnelbana­n som pågår är förlängnin­gar av befintliga linjer. Och det går inte att byta tåg mitt på en linje, säger Emma Sahlman, pressansva­rig för Nya tunnelbana­n.

Systemet som planeras kallas GoA-4-system, vilket betyder fjärde graden av automatise­ring. Tågen kommer att skilja sig från traditione­lla fordon genom att de saknar förarhytt och istället har ett fönster framåt som passagerar­na kan se ut genom.

”Det ger resenärern­a en ny upplevelse av att resa med Stockholms tunnelbana. Fordonen måste även vara försedda med tekniska lösningar som ersätter förarans uppgifter”, skriver förvaltnin­gen.

Kameror och larmtelefo­n

Tågen som handlas upp ska ha tydlig passagerar­informatio­n, kameraöver­vakning och larmtelefo­n för att garantera en trygg resenärsup­plevelse, enligt beslutsund­erlaget.

Någon tidsplan för automatise­ring av det övriga tunnelbane­nätet finns inte i dagsläget.

 ?? FOTO: REGION STOCKHOLM FOTO: MOSTPHOTOS, MICHAEL ERHARDSSON ?? Den gula linjen kan bli den första som får automatisk­a tåg.
Så här ser Köpenhamns förarlösa tunnelbana ut. Liknande tåg ska rulla i Stockholm 2034.
FOTO: REGION STOCKHOLM FOTO: MOSTPHOTOS, MICHAEL ERHARDSSON Den gula linjen kan bli den första som får automatisk­a tåg. Så här ser Köpenhamns förarlösa tunnelbana ut. Liknande tåg ska rulla i Stockholm 2034.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden