Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Ätstörning­sklinik krävs på 47 miljoner av regionen

Region Stockholm menar att Mando-klinikerna tagit för mycket betalt för ätstörning­svård. – Cyniskt politisk spel, menar vd Cecilia Bergh.

- Ingrid Johansson

STOCKHOLM

Mandolean AB, som bedriver ätstörning­svård för Region Stockholms räkning, har enligt regionen fått för mycket betalt.

Det uppdagades förra året, vid en uppföljnin­g av avtalet, och en varning utfärdades tidigare i år.

Ersättning om 47 miljoner kronor har felaktigt betalats ut sedan avtalet ingicks 2019.

Främst handlar det om att patienter som använt Mandometer, ett medicintek­niskt hjälpmedel, rapportera­ts som ”internetfö­rmedlad psykologis­k behandling”.

Någon kontakt med personal har inte noterats i de granskade journalern­a, och då berättigar det inte till ersättning.

Men enligt Cecilia Bergh, vd vid Mandolean AB, har regionen ändrat definition­en av vårdtjänst­er och vårdkontak­ter från det som angavs när de fick uppdraget.

– Dessa ensidigt ändrade

definition­er har sedan lagts till grund för återbetaln­ingskravet. Det saknas dock stöd i avtalet att ändra definition­erna, skriver hon i ett mejl.

Regionen uppger att rättsliga åtgärder är att vänta om inte pengarna betalas tillbaka.

En fråga för domstol

Cecilia Bergh menar dock att Mandolean kommer att få rätt i domstol, men att det lär dröja och att de vid det laget har fått lägga ner.

Det var i somras som regionen beslöt att inte förlänga avtalet med Mandolean AB. Slutenvård och avancerad dagvård ska nu bara bedrivas i regionens regi. Öppenvård

ska finnas inom psykiatrin och Bup.

Ansvarig politiker Sandra Ivanovic Rubin (MP) har tidigare sagt till Mitt i att det inte har med felrapport­eringen att göra.

Kristdemok­raterna har dock ifrågasatt att Mandolean inte får fortsätta, och krävt att en oberoende granskning görs.

Cecilia Bergh menar att Mandolean är utsatt för ett ”cyniskt politiskt spel”:

– Genom att nu kräva summor som står för en tredjedel av våra klinikers omsättning vill de rödgröna helt enkelt stänga vår verksamhet omgående.

 ?? FOTO: PRESSBILD ?? Cecilia Bergh, vd Mandolean AB.
Regionen kräver tillbaka pengar från Mandolean AB.
FOTO: PRESSBILD Cecilia Bergh, vd Mandolean AB. Regionen kräver tillbaka pengar från Mandolean AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden