Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Katarina Wennstam tar strid för 1890-talets kvinnor

Döda kvinnor förlåter inte inleder historisk deckarseri­e Z syfilis, prostituti­on – och mord. Katarina Wennstams nya historiska deckare innehåller mycket elände men även en rejäl dos kvinnokamp.

- Jonas Berge

Övergrepp, olagliga aborter,

Döda kvinnor förlåter inte utspelar sig i 1890-talets Stockholm. Idén föddes när Katarina Wennstam flyttade in i en lägenhet på Krukmakarg­atan i kvarteret Mullvaden på Södermalm. Hon blev nyfiken på vilka som bodde där när huset var nytt. Huset byggdes i en tid då stadsdelen genomgick en förvandlin­g i klass med rivningen av Klarakvart­eren.

– Jag började gräva i arkiven och insåg att varje gård var som ett minisamhäl­le.

I de stora nya stenhusen hade man rinnande vatten och kakelugnar i varje rum, medan det på innergårda­rna kunde bo tio personer i en etta: Stora familjer med inneboende i otäta gamla hus, berättar hon.

Katarina Wennstam vore inte Katarina Wennstam om hon inte hade fastnat särskilt för kvinnornas öden. Och männens övergrepp.

Dör på Wennstams gård

Hon upptäckte att de vanligaste brotten kvinnor dömdes för vid den här tiden var fosterförd­rivning, barnamord eller barns utsättande, det vill säga att den nyfödda helt lämnas åt sitt öde på ett dass eller soptipp till exempel. Att tjänstefli­ckor blev gravida efter att ha utnyttjats sexuellt av sina manliga arbetsgiva­re var inte ovanligt.

Boken inleds med att en ung flicka hittas livlös i en blodpöl på just den gård där Wennstam själv bor. Året är 1896. Flickans tragiska öde blir förstås ett stort samtalsämn­e bland grannarna och sammanför fyra kvinnor ur olika samhällskl­asser, en änkefru, en sällskapda­m, en sömmerska och en tjänstefli­cka.

– Dödsfallet använde jag om ett sätt för huvudperso­nerna att mötas, eftersom kvinnor inte utredde brott på den tiden, säger Katarina Wennstam.

Det här var en tid då det ansågs farligt för kvinnor att tänka i onödan eftersom för mycket blod då gick till hjärnan istället för till livmodern.

– Det finns något spännande i att skildra hur männen ser ner på kvinnor. Jag drar fördel av fördomarna så att huvudperso­nerna kan verka i osynlighet.

”Fint att de var så artiga”

För att återskapa dåtidens miljöer har Katarina Wennstam promenerat runt i kvarteren gamla fotografie­r i handen.

– Det är häftigt att ta en mer än 120 år gammal bild och ställa sig i en korsning. Man nästan hör spårvagnar­nas plingande, hästarnas frustande och klappret över kullersten­arna. Det är samma gator vi går på i dag, mycket är sig likt men ändå så annorlunda, säger hon.

– Vid entrén till dagens Zinkensdam­ms IP började till exempel tobaksodli­ngarna. Där började landet.

Dialogen är förstås också en utmaning. Skriftsprå­ket var – som hon uttrycker det – otroligt högtravand­e. Sättet man talade skilde sig avsevärt mindre.

– De svor nästan inte, sa på sin höjd ”fähund” och ”satan” Jag har velat hitta ett sätt att prata som är framåtdriv­ande. Det är ”fröken” hit och ”konstapeln” dit, vilket skapar en stämning. Visst, det är lite högtravand­e men lite fint att de var så artiga. Det kan jag sakna i dag.

Är det något som har överraskat dig i arbetet med boken?

– Att jag känner mig så nära mina huvudperso­ner. Att jag identifier­ar mig så mycket med deras längtan och drömmar. Det är kvinnor som vill något mer än att bara gifta sig, föda barn och dö.

Det finns något spännande i att skildra hur männen ser ner på kvinnor.

 ?? FOTO: TOPOGRAFIS­KA CORPSEN, ALFRED BENTZER/STOCKHOLMS STADSARKIV ?? Karta från 1899. Krysset markerar platsen där den döda flickan hittas. På den tiden hette Mariatorge­t Adolf Fredriks torg.
FOTO: TOPOGRAFIS­KA CORPSEN, ALFRED BENTZER/STOCKHOLMS STADSARKIV Karta från 1899. Krysset markerar platsen där den döda flickan hittas. På den tiden hette Mariatorge­t Adolf Fredriks torg.
 ?? FOTO: OKÄND/STADSMUSEE­T I STOCKHOLM ?? Torkel Knutssonsg­atan norrut från Krukmakarg­atan 1896, samma år som boken utspelar sig.
FOTO: OKÄND/STADSMUSEE­T I STOCKHOLM Torkel Knutssonsg­atan norrut från Krukmakarg­atan 1896, samma år som boken utspelar sig.
 ?? FOTO: CAROLINE ROOSMARK ?? Katarina Wennstam i tidstypisk­a kläder.
FOTO: CAROLINE ROOSMARK Katarina Wennstam i tidstypisk­a kläder.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden