Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Bandyhalle­n öppen igen efter isfiaskot

Hallen klar tidigare än planerat

- Mattias Kamgren mattias.kamgren@mitti.se 08-550 550 06

Det kostsamma ishaveriet i Gubbängens bandyhall är snart ett minne blott – i alla fall tills notan kommer.

Förra veckan öppnade hallen igen efter ett halvårs ombyggnad.

GUBBÄNGEN

I Gubbängens bandyhall ligger isen spolad och blank som om ingenting hade hänt.

Men det har det ju. I början av 2022 briserade chocknyhet­en att den nya hallen – byggd för 157 miljoner kronor och invigd hösten 2020 – behövde stängas och byggas om.

Isen i den nya hallen hade visat sig rörlig och instabil. Därför skulle gruset bytas ut mot betong.

– Vi framförde önskemål om betongpist redan när hallen byggdes eftersom vi vet att betongpist är mer driftsäker och enklare att få till bra is på. Men den kostnaden rymdes inte i budgeten, sa idrottsför­valtningen­s avdelnings­chef

Robert Sköld till Mitt i, i februari 2022.

Hur mycket politikern­as val av den billigare lösningen kommer att kosta staden – och skattebeta­larna – är inte känt. Fastighets­nämnden valde att sekretessb­elägga kostnaden för ombyggnade­n. Den blir offentlig först i projektets slutrappor­t.

Snabbare än beräknat

Det var den tråkiga biten. Den positiva är att hallen öppnade igen förra måndagen efter en ombyggnad som påbörjades i april och blev klar tre veckor snabbare än beräknat.

– Det har gått väldigt bra. Vi hade åkbar is en vecka efter att vi började lägga på vatten, säger Stefan Asplund, arbetsleda­re på Gubbängens IP.

Han förklarar att det går både snabbare och enklare att lägga is på betongplat­ta jämfört med grus. Det kan skilja så mycket som en vecka i tid.

– Det här kommer att underlätta vårt arbete. Vi är jättenöjda, säger han.

Det här kommer att underlätta vårt arbete.

Klubbar samarbetar

Nöjd är också lokala bandyklubb­en GT/76, som nu slipper tillbringa hela försäsonge­n i hockeyhall­ar.

– Vi är tacksamma att ha så nära till den här hallen. Den är en fantastisk tillgång för vår verksamhet, säger ordförande­n Christer Persson.

Nytt för i år är att klubben har en gemensam styrelse med allsvenska Tellus bandy. Samarbetet mellan klubbarna fungerar så att Tellus sköter elitverksa­mheten medan GT/76 har hand om bredden. Tillsamman­s har de cirka 650 aktiva.

 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? Hallen är öppen och isen på plats. Stefan Asplund är arbetsleda­re på Gubbängens IP där bandyhalle­n ligger.
FOTO: MATTIAS KAMGREN Hallen är öppen och isen på plats. Stefan Asplund är arbetsleda­re på Gubbängens IP där bandyhalle­n ligger.
 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? Nu kan föreningar ta plats på isen igen.
FOTO: MATTIAS KAMGREN Nu kan föreningar ta plats på isen igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden