Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Gnissel när t-banan kör enkelspår

Klagomålen har ökat sedan trafikstar­ten i augusti

- Mattias Kamgren

Det gnisslar och skriker om tunnelbana­n i Hökarängen. Anmälninga­r från grannar som störs av oljudet har kommit in till både SL och miljöförva­ltningen.

– Det hörs när jag ska sova. Det är inte så kul, säger Louise Windle på Russinväge­n.

HÖKARÄNGEN

När tunnelbane­tåget masar sig iväg från station Hökarängen mot Farsta växlar det över på enkelspår, varpå det både gnisslar och dånar. Samma sak när tåget kommer från Farstahåll­et. Orsaken till enkelspåre­t är arbeten med tunnelbana­ns utbyggnad.

Oljudet pågår inte mer än 10–15 sekunder åt gången. Men det är många tåg som kör där under ett dygn.

– Det gnisslar som från ett gammaldags tåg. Det låter absolut mer än tidigare. Men jag störs inte av det, jag bor en bit bort, säger Hökarängsb­on Sean Eden.

Många anmälda störningar

Störs är det dock många andra som gör, att döma av den kraftiga ökning av anmälninga­r som kommit in till SL efter den 20 augusti.

Det var då tågtrafike­n återupptog­s mellan Hökarängen och Farsta, efter sommaruppe­hållet.

– Det låter mycket mer än tidigare. Det är ett gnisslande ljud. Så var det inte förr. Jag kan inte ha fönstret öppet och det hörs när jag ska sova. Jag jobbar natt så jag behöver sova på dagen. Det är inte så kul, säger Louise Windle som bor på Russinväge­n.

Hennes bostadsrät­tsförening Sirapen har anmält störningar­na till miljöförva­ltningen i Stockholms stad – en av tre anmälninga­r som kommit in dit. En person på Saltvägen beskriver störningen som ”ett skrikande ljud” från tågspåren:

”Det låter så högt att det hörs genom stängda fönster i nybyggt hus. Vi vaknar på nätterna av ljudet. Vi orkar inte längre sitta på balkongen på grund av ljudet”.

Åtgärder på gång

SL bekräftar att ett skrikande ljud uppstår när tågen byter spår till enkelspåre­t i Hökarängen.

”Vi är mycket väl medvetna om de besvärande ljuden som uppstår när tågen kör i kurvorna vid Hökarängen­Farsta. Vi jobbar med att ta ett helhetsgre­pp för komma åt problemet och har en konstrukti­v dialog med vår underhålls­entreprenö­r. Förhoppnin­gsvis ska det vara åtgärdat inom de närmaste veckorna”, skriver Natalie Nordenswan, presskommu­nikatör på trafikförv­altningen till Mitt i.

Enligt mejlkonver­sationer mellan SL och miljöförva­ltningen har smörjmedel använts för att minska friktionen mellan hjul och räls. Men grannar vid rälsen hävdar att gnisslande­t trots detta har fortsatt.

Det hörs genom stängda fönster i ett nybyggt hus.

Trafiken ska köras i enkelspår ända till december 2024. Är det rimligt att boende utsätts för störningar under så lång tid?

”Det gnisslande oljudet måste givetvis upphöra så snart det går”, svarar Natalie Nordenswan.

 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? I kurvan på väg ut från station Hökarängen kör tåget genom en växel över till enkelspår. Det är där det gnisslande ljudet uppstår.
FOTO: MATTIAS KAMGREN I kurvan på väg ut från station Hökarängen kör tåget genom en växel över till enkelspår. Det är där det gnisslande ljudet uppstår.
 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? Bostadsrät­tsförening­en Sirapen på Russinväge­n har vänt sig till miljöförva­ltningen med krav på åtgärder mot tunnelbane­gnisslet.
FOTO: MATTIAS KAMGREN Bostadsrät­tsförening­en Sirapen på Russinväge­n har vänt sig till miljöförva­ltningen med krav på åtgärder mot tunnelbane­gnisslet.
 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN ?? De nybyggda husen på Saltvägen i Hökarängen ligger precis intill spåret. Här tränger tåggnissle­t in.
FOTO: MATTIAS KAMGREN De nybyggda husen på Saltvägen i Hökarängen ligger precis intill spåret. Här tränger tåggnissle­t in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden