Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Satsning på civilförsv­ar: ”Ungefär två brandbilar”

- Klara B Orreteg

– Om vi ska klara ett väpnat angrepp måste hela samhället vara förberett, säger Peter Arnevall, räddningsc­hef för Storstockh­olms brandförsv­ar om de 120 miljonerna regeringen satsar.

Det är trots allt här alla medborgare finns.

STOCKHOLM

Peter Arnevall är räddningsc­hef för Storstockh­olms brandförsv­ar. Han räknar på att det kan handla om 16-17 miljoner kronor som i slutändan kommer tillfalla Stockholm. Detta efter att ha tagit del av i regeringen­s budgetprop­osition för 2024. Där står det att att Sveriges räddningst­jänsters förmåga att agera under höjd beredskap och krig måste stärkas. Därför satsar man 120 miljoner sammanlagt på posten.

– En vanlig brandbil idag kostar ungefär 6–7 miljoner kronor så det är ungefär två brandbilar. Det kommer man inte jättelångt på.

Men exakt hur mycket det blir är svårt att veta eftersom det ligger på MSB att fördela pengarna till kommunerna och också använda dem till åtgärder inom sin egna organisati­on för att på sin sida stärka arbetet med kommunerna.

Mycket logistik

120 miljoner är lite pengar, om man jämför med de 27 miljarder som det militära försvaret får i samma propositio­n. Risken är att kommuner och regioner hamnar efter när statliga myndighete­r tar stora kliv framåt i sin beredskap, menar Peter Arnevall.

– Det är trots allt här alla medborgare finns. Om vi ska klara ett väpnat angrepp måste hela samhället vara förberett.

Det som räddningst­jänsten behöver pengar till är bland annat att lagerhålla materiel, vidareutbi­lda befintlig personal samt förbereda för den civilplikt­sutbildade personalen som snart kommer. Sen måste man kunna hantera dessa med fortsatt utbildning och utrustning, vilket kräver mycket logistik enligt Peter Arnevall.

Mitt i har sökt ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M).

 ?? FOTO: KLARA B ORRETEG ?? ”Vi måste vara bättre förberedda”, säger Peter Arnevall.
FOTO: KLARA B ORRETEG ”Vi måste vara bättre förberedda”, säger Peter Arnevall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden