Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Machokultu­r och sorg i ny film

Z Machokultu­r, känslor och fotboll bland unga män i Farsta. Om det handlar den nya kortfilmen ”Linje 18” som är gjord av regissören och Hökarängsb­on Amir Halim. Hökarängsb­on hjärnan bakom verk med unga män i fokus

- HÖKARÄNGEN/FARSTA Pia Bispo

Barndomsvä­nnerna i Hökarängen och barndomens fotbollstr­äningar i Farsta FoC har inspirerat Amir Halim när han skrev manuset till ”Linje 18”.

Kortfilmen handlar om ett killgäng där huvudperso­nen Dani handskas med sorgen efter en vän som gått bort. Det blir tjafs med kompisarna när Dani inte dyker upp på minnescere­monin, men vännerna möts sedan i sorgen.

– Filmen handlar om machokultu­r bland unga män i förorten, om hur framför allt killar kan hjälpa varandra i svåra och jobbiga situatione­r. Filmen är lite poetiskt upphöjd, säger Amir Halim.

Inget kriminellt gäng

Han betonar att karaktärer­na är fiktiva och att handlingen är påhittad.

– Jag har hämtat inspiratio­n från min uppväxt, men jag har själv inte förlorat någon av mina vänner. Men när jobbiga saker uppstått och man inte har kommit överens så hittar man ändå tillbaka till varandra på något sätt. Det finns en kärlek där, säger Amir Halim.

Bakgrunden till handlingen i filmen är alltså att en av vännerna i kompisgäng­et har gått bort. Men själva dödsfallet får tittarna inte ta del av.

– Nej, exakt. Men när jag fick feedback på mitt manus så läste många in att vännen ska ha dött av en skjutning. Men det står ingenting om något sådant och det fanns inte med i min tanke heller när jag skrev manuset. Det står inget om att de är kriminella. Folk är inmatade med den bilden av killar i förorten, säger han.

Vad vill du visa med filmen?

– Den fina sidan av Farsta och förorten överlag. Att folk också hjälper varandra. Folk kan verka tuffa men det kan vända och det här är känslor som vi ofta inte får se. Vi får, som sagt, mest bilden av tuffa grabbar som skjuter varandra i förorten.

Kontraster under uppväxten

Själv växte han upp i Hökarängen men gick både förskola och högstadiet på Södermalm. Amir Halims mamma ville att han skulle lära sig perfekt svenska.

En gång på högstadiet fick han skäll av en lärare på Södermalms­skolan för att han brottade ner en kille.

– Men i Farsta fick jag skit av min fotbollstr­änare för att jag inte vågade brottas. Min tränare var macho, två meter och bastant. De här kontraster­na var inte nödvändigt­vis en dålig sak. Men det blev tydliga skillnader i attityden och hur man snackade med varandra, säger han.

Hur har skillnader­na påverkat dig?

– Det har varit bra för mig nu när jag är 25 år och har landat i det. Jag har tillgång till olika världar och människor. Jag förstår de sociala spelen. Men när jag var yngre så ändrade jag personligh­et beroende på vilken tid på dygnet det var. I dag är jag mig själv men förstår hur olika människor funkar och det är en av de största styrkorna hos mig, säger Amir Halim.

Folk är inmatade med den bilden av killar i förorten.

 ?? FOTO: RIKARD NILSSON ?? Det är snart premiär för Amir Halims kortfilm ”Linje 18” på SVT Play.
FOTO: RIKARD NILSSON Det är snart premiär för Amir Halims kortfilm ”Linje 18” på SVT Play.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden