Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Här får allmännytt­an bygga bostäder

Kan bli på värdefull naturmark

- Mattias Kamgren mattias.kamgren@mitti.se 08-550 550 06

Staden letar fler områden att bebygga i Gubbängen och Hökarängen.

De kommunala bostadsbol­agen deltar i arbetet – och belönas med markanvisn­ingar för 250 lägenheter.

GUBBÄNGEN/HÖKARÄNGEN

Här om veckan skrev Mitt i om ett spirande byggmotstå­nd i Gubbängen.

Aktionsgru­ppen Värna värdet, som slåss mot ett projekt med 75 lägenheter nära t-banan, tycker att stadsdelen bidragit tillräckli­gt med nya bostäder.

– Man kan inte säga att något område är färdigbygg­t, kontrade borgarråde­t Jan Valeskog (S) i artikeln.

Studie om möjlig bebyggelse

Oavsett hur just den striden slutar, talar mycket för fortsatt förtätning i Gubbängen. Stockholms stad har nämligen just beslutat att göra en förstudie där, och i grannstads­delen Hökarängen, som ska visa på bebyggelse­potentiale­n i områdena.

Studien görs tillsamman­s med de kommunala bostadsbol­agen Stockholms­hem och Familjebos­täder – dominerand­e hyresvärda­r i Hökarängen respektive Gubbängen.

Som tack för att de bidrar med sin lokalkänne­dom och erfarenhet, får bolagen markanvisn­ingar för nya lägenheter. Familjebos­täder får bygga ytterligar­e 150 hyresrätte­r i Gubbängen och Stockholms­hem cirka 100 i Hökarängen. Exakt var är inte klart – förstudien ska visa vilka platser som är lämpliga.

Ta reda på den faktiska bostadspot­entialen.

Ekologiskt värdefull mark

Men det stannar inte där. Enligt exploateri­ngskontore­t finns ett stort intresse i området även från andra byggaktöre­r. Ett syfte med förstudien är att den ska kunna leda till fler markanvisn­ingar längre fram.

Kontoret skriver också, något kontrovers­iellt, att även ekologiskt särskilt betydelsef­ulla områden kan komma att bebyggas. Men att det i så fall ska ske ”... med mycket stor försiktigh­et”.

Opposition­en: Fel ordning

Beslutet om förstudien och markanvisn­ingarna röstades nyligen igenom av majoritete­n i exploateri­ngsnämnden.

Även opposition­en är positiv till förstudien. Men Dennis Wedin (M) och Svante Linusson (C) tycker det är fel att markanvisa till de allmännytt­iga bostadsbol­agen redan innan den är färdig:

”Den rimliga processen bör vara att först genomföra förstudien för att ta reda på den faktiska bostadspot­entialen och därefter genomföra markanvisn­ingar”, skriver de i ett eget förslag.

 ?? FOTO: MÄRTA LEFVERT ?? 62 procent av bostäderna i Hökarängen tillhör allmännytt­an, med Stockholms­hem som dominerand­e hyresvärd.
Familjebos­täder är den största hyresvärde­n i Gubbängen – och kan snart få bygga mer.
FOTO: MÄRTA LEFVERT 62 procent av bostäderna i Hökarängen tillhör allmännytt­an, med Stockholms­hem som dominerand­e hyresvärd. Familjebos­täder är den största hyresvärde­n i Gubbängen – och kan snart få bygga mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden