Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Nu nalkas 1 ADVENT

- Anette Westergren Järnkrantz kyrkoherde

Första advent är en glädjedag, en ljus och hoppfull dag i kyrkans liv. Ett nytt kyrkoår tar sin början idag. Ett nytt nådens år. Vi skulle även kunna säga att vid första advent är det nyår i kyrkan. Vi ges möjlighet till nystart – eller med andra ord, vi ges nåden att börja om. Mitt i allt som kan upplevas svårt och stumt just nu, kommer det gudomliga till oss och vill ge oss kraft, hopp och mod.

Ordet advent kommer från latinet adventus vilket betyder ankomst och det är Jesus ankomst det handlar om. Det gudomliga är här mitt i vår vardag. Hosianna Davids son. Välsignad är du som kommer i Herrens namn. Kanske skulle vi ropa så här idag om vi översatte till vår tids språk när vi firar advent: Stöd oss i våra liv Gud. Tack för din närvaro och kraft.

Vad innebär det då att ha hopp? Vad är skillnaden mellan hoppfullhe­t och hopplöshet? Någon har sagt att ”hopp det är att ha kontakt med framtiden. Att kunna tala om imorgon, det är att ha hopp”.

Jag tror det är livsviktig­t att ha hoppfullhe­t, det hjälper oss att hantera våra liv och vår värld, och stödjer oss att se det som bygger upp och helar.

Jag tänker att det ligger i människans natur att vilja hoppas och tro att ljuset är starkare än mörkret: Det är säkert en stor del i att vi tänder adventslju­s denna dag och hänger upp stjärnor. På något sätt tänker jag, tänder vi ljusets och hoppets kraft mitt i mörkret och vanmakten. Så är det trots allt Advent. ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det” Kristus rider in i Jerusalem, Kristus rider in i vår stad, rider in i Farsta och in i vår värld med ljus, hopp, frid och fred.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden