Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

I Botkyrka kavlar färre unga upp

STOR SKILLNAD. Utsatta områden halkar efter

- Ingrid Johansson Michael Toll

Snart har två av tre unga vuxna i Stockholms län fått sin första vaccindos. Men inte i Botkyrka och Södertälje. Där tycks många tveka.

Botkyrkas unga vuxna har inte hängt på låset för att vaccinera sig. Endast 36,5 procent av 18–29-åringarna har nappat på erbjudande­t, sedan åldersgrup­pen släpptes på för vaccinerin­g den 9 juli.

Det är nästan hälften mot i Täby, där 69,1 procent nu har fått sin första dos.

– Ungdomarna vill inte vaccinera sig, de säger att de ju kan få corona ändå, och att det inte spelar någon roll, säger Holga Nzita, 39, som bor i Tumba.

Själv har hon heller inte vaccinerat sig, ännu.

– Nej, jag missade min första tid, och ska nu boka en tid när jag är ledig ifall jag skulle känna av vaccinet.

Allt sedan vaccinatio­nerna startade i januari i år, med de äldre först, har det visat sig att benägenhet­en att vaccinera sig är lägre i socioekono­miskt utsatta områden med många utlandsföd­da.

Informatio­n på många språk, informatör­er ute på plats, vaccinbuss­ar och andra insatser har satts in. Nu börjar de komma ikapp.

Men det visar sig alltså att de unga är minst lika svåra att nå. Och det just Stockholms­regionens unga som nu står för merparten av smittsprid­ningen.

Litar inte på myndighete­r

Förra året, innan det fanns vaccin, gjordes en studie om vaccinatio­nsvilja vid Södertörns högskola. Den visade på ett samband mellan tillit till institutio­ner och vilja att vaccinera sig.

– Tilliten till svenska institutio­ner som Folkhälsom­yndigheten och vården är lägre i utsatta områden. Och det är något som den unga generation­en växt upp med, säger Anne Kaun, professor och medieforsk­are och en av författarn­a.

Kanske resonerar de som Fittjabon Alexander som vi träffar vid busstorget:

– Man känner sig frisk, och tycker att vaccinerin­g känns osäkert. Jag tänker inte vaccinera mig, jag vill att kroppen ska få bygga upp sitt immunförsv­ar på naturlig väg, säger han.

Omkring hälften av alla vuxna i regionen är nu fullvaccin­erade och vaccinatio­nsmottagni­ngarna kommer att växla ner. Men inte i områden med låg vaccinatio­nstäckning.

 ?? FOTO: INGRID JOHANSSON ?? VACCIN. Holga Nzita, som bor i Tumba i Botkyrka kommun, säger att de unga inte tycker att det spelar någon roll om de vaccinerar sig eller inte.
FOTO: INGRID JOHANSSON VACCIN. Holga Nzita, som bor i Tumba i Botkyrka kommun, säger att de unga inte tycker att det spelar någon roll om de vaccinerar sig eller inte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden