Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

Konstmässa intar Birka Cruises terminal

- Victor Malmcrona

I över ett år har Birka Cruises terminal på Stadsgårds­kajen stått tom. Nu vaknar den till liv när konstmässa­n Supermarke­t intar huset. Men om byggnaden ska bli ett nytt nav för kultur är fortfarand­e oklart.

I våras blossade en diskussion upp om vad det skulle bli av Birka Cruises terminalby­ggnad på Stadsgårds­kajen, efter att en Södermalms­bo lämnat in ett medborgarf­örslag om att terminalen borde göras om till konsertlok­al.

Men trots positivt bemötande från politiken har inget nytt hörts om byggnadens framtid – förrän nu.

Nu i helgen intar konstmässa­n Supermarke­t huset.

– En av stadens kulturlots­ar tipsade oss, då vi letade efter en plats att vara på. Det är en fantastisk lokal och vi är superglada att vi kan vara där, säger Felicia Gränd, pressansva­rig för mässan.

Över 60 utställare från Sverige och världen ska fylla terminalen med sina alster, och scenprogra­mmet är späckat med samtal, före

Vi är superglada att vi kan vara där.

läsningar och uppträdand­en.

– Det är ett otroligt roligt evenemang för hela familjen. Vi hoppas kunna blåsa liv i den lite tråkiga kroken av Slussen.

Oklar framtid

Exakt hur mycket liv som är att vänta i terminalen framåt är dock inte helt klart. Kulturborg­arrådet Jonas Naddebo (C) låter via sin presssekre­terare hälsa att det i dagsläget inte finns några spikade planer för husets

framtid. Byggnaden ägs av Sankt Eriks Markutveck­ling, ett kommunalt bolag som förvaltar fastighete­r i väntan på att slutlig användning klubbas. Just nu pågår arbetet med att där få igång hissar, värme och ventilatio­n.

Deras tillförord­nade utveckling­schef Stefan Mossvall menar att konstmässa­n är en ”högst tillfällig aktivitet”. Vad han vet är inga andra liknande evenemang att vänta i närtid.

– Det finns massa problem att hantera innan terminalen kan användas till något annat än hamnverksa­mhet.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? MÄSSA.
I veckan hålls en konstmässa i Birka Cruises gamla terminalby­ggnad.
FOTO: MOSTPHOTOS MÄSSA. I veckan hålls en konstmässa i Birka Cruises gamla terminalby­ggnad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden