Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

”Skippa myset – börja nattvandra”

- Victor Malmcrona victor.malmcrona@mitti.se

För att samhället ska bli mer tryggt måste alla dra sitt strå till stacken. Det menar Tobias Billström (M) som uppmanar fler föräldrar att nattvandra: – Fler måste offra fredagsmys­et för att göra en insats, säger han.

Om fler deltar har vi större möjlighet att sprida ansvaret.

Förra veckan begav sig Tobias Billström, gruppledar­e för Moderatern­a i riksdagen, ut för att nattvandra i Botkyrka.

Som han ser det är otrygghete­n i samhället tvådelad – dels den som skapas av organisera­d brottsligh­et, dels den som infinner sig vid mörkrets inbrott.

Att polis och åklagare har rätt resurser för att tackla det förstnämnd­a är viktigt, menar Tobias Billström, men säger att det är lika viktigt att man på individniv­å gör det man kan för att öka tryggheten i sitt närområde. Där kommer nattvandra­rna in.

Att det är ett föräldrain­itiativ och bygger på frivilligh­et är viktigt – att föräldrar tar ansvar att i samband med helger gå ut och vara där undgomar finns.

– På så vis kan de få en uppfattnin­g om vad som händer på gator som kanske uppfattas som trygga på dagtid, och bidra till ett bättre samhälle.

Intresset för att nattvandra ser lite olika ut runt om i Stockholm. Vasastan hade länge inga frivilliga, samtidigt som det på Södermalm har varit bättre uppslutnin­g.

– Det är något jag själv brottas med som förälder till två barn, att på fredagar välja mellan fredagsmys och att göra en insats. Men om fler deltar har vi större möjlighet att sprida ansvaret över flera grupper och personer.

Nattvandra­r du?

– Nej, förutom på 90-talet när jag var kommunpoli­tiker i Malmö och inte hade barn. Sedan kom studieåren, och det föll bort. Men nu har jag barn, och ett är på väg in i yngre tonåren så det är dags att göra en insats.

Inga-Lill Larsson, Thomas Eriksson, Willy Viitala (M), Tobias Billström (M) och Gilbert Hällström.

 ?? FOTO: ROSLANA CEDERHAGE ?? NATTVANDRA­RE.
FOTO: ROSLANA CEDERHAGE NATTVANDRA­RE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden