Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

STÄDA UPP.

- Johan Sjölund Per Brandt

Låt byggsäckar stå på parkerings­platser utan tillstånd i några dagar. Det är Socialdemo­kraternas förslag för att få bort dem från trottoarer­na.

Problemet med byggsäckar på gator och trottoarer har funnits länge. Bara förra året fick staden in nästan 2 000 klagomål på byggsäckar men bara nio polistills­tånd utfärdades, trots att det är ett krav för att få ställa ut dem.

Det är bara polisen som får forsla bort olovliga säckar, men det är inte prioritera­t hos dem enligt staden. Därför uppmanades Sveriges kommuner och regioner att utreda hur ordningsla­gen kan ändras, så att kommuner själva får sköta hanteringe­n.

– Då får man söka tillstånd hos staden istället för hos polisen, och det blir staden som får utfärda viten och flytta dem vid behov, sa trafikborg­arråd Daniel Helldén (MP) i en tidigare intervju.

Men det går för långsamt och problemet kräver åtgärder nu, tycker Socialdemo­kraterna.

Därför vill de se en utredning om det är juridiskt möjligt att säga att det är okej att utan tillstånd ställa ut byggsäckar på parkerings­platser i exempelvis fem dagar.

I dag är det kaos och det händer ingenting

En morot

– Vi måste hitta en provisoris­k lösning. Nu ställs säckarna ofta ut på trottoaren, där nästan alla struntar i att söka tillstånd eller betala. Det försämrar framkomlig­heten och vintertid blir det ännu värre. Det ska vara en morot för att få bort byggsäckar­na från trottoarer­na, säger Jan Valeskog, (S) opposition­sborgarråd.

Att p-platser minskar brukar bli omdiskuter­at, du är inte orolig för kritik?

– Nej, det handlar om enstaka platser under kort tid.

Enligt Jan Valeskog är det stora problemet med säckarna byggfirmor­na, inte enskilda medborgare, och att många inte vet om krävs tillstånd.

Därför vill han även se att staden blir bättre på att informera om vad som krävs för att få ställa ut byggsäckar under en längre tid.

Skickar det inte fel signaler, att staden viker sig för dem som inte betalar?

– Det behöver inte vara gratis. Men det handlar också om att kommunicer­a och få till en dialog, vilket inte borde vara svårt. Nu är det en icke-dialog. De som bygger skiter i det och det är inte prioritera­t hos polisen, vilket man kan förstå.

– Vi måste hitta lösningar. Idag är det kaos och det händer ingenting, det bara harvas hos majoritete­n. att det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden