Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

S sågar budgeten: ”Gammal skåpmat”

”De blundar för verklighet­en”

- STOCKHOLM Michael Toll 073-600 69 17 michael.toll@mitti.se

Gick den grönblå majoritete­n budgetförs­lag för 2022 hem hos opposition­en? Knappast. ”Gammal skåpmat”, ”för lite och för sent” och ”fyra förlorade år” var några av betygen.

Förra veckan berättade Mitt i om majoritete­ns förslag till budget för det kommande året. Bland annat innehöll den ”historiskt stora” satsningar på grönområde­n och äldreomsor­gen ska få ett tillskott på 430 miljoner kronor.

– Det här är den största satsningen på äldreomsor­g som någon majoritet någonsin gjort i detta hus, inte ens den inbitna skeptikern kan säga att vi inte satsar på äldreomsor­gen, sade Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsb­orgarråd.

”Lite pengar här och där”

I opposition­ens korridorer jublades det dock inte över innehållet i den över 400 sidor tjocka budgetlunt­an.

– Det är samma gamla skåpmat. De puttar ut lite pengar här och där, men tar inget ordentligt tag om Stockholm. De blundar för verklighet­en, det är beklagligt, säger opposition­sborgarråd­et Karin Wanngård (S).

Enligt henne saknas det ordentliga satsningar på flera områden. Bland annat i skoloch trygghetsf­rågor.

– Pengarna till skolan räcker inte ens till löneutveck­lingen, säger hon.

Kritiserar bostadsmål­en

Torun Boucher, vikarieran­de opposition­sborgarråd för Vänsterpar­tiet, anser att majoritete­n missar målet helt när det kommer till en fungerande bostadspol­itik.

– Det här är fyra förlorade år för Stockholms alla bostadssök­ande. Med över 87 000 aktivt sökande i bostadskön är det usel politik av majoritete­n att ha så låga mål för byggandet, säger hon i en kommentar.

Hos Feministis­kt initiativ är man kritiska till uteblivna satsningar på bland annat hyresrätte­r och skolan.

– Satsningar­na på skolan är inte tillräckli­ga, utifrån läget vi befinner oss i. I stället väljer majoritete­n att fortsätta rulla ut miljoner på ordningsva­kter och övervaknin­gskameror, säger Lisa Palm, gruppledar­e för Feministis­kt initiativ.

Peter Wallmark, gruppledar­e för SD, är kritisk och anser att trafikpoli­tiken är för enkelspåri­g.

– Den ensidiga stora miljardsat­sningen på cykeltrafi­ken är kontraprod­uktiv mot andra trafikslag, vilket ger framkomlig­hetsproble­m med köer.

Det här är fyra förlorade år för alla bostadssök­ande.

 ?? FOTO: MICHAEL TOLL, MOSTPHOTOS ?? TUMME NER. Det var opposition­ens betyg på majoritete­ns budgetförs­lag för nästkomman­de år.
FOTO: MICHAEL TOLL, MOSTPHOTOS TUMME NER. Det var opposition­ens betyg på majoritete­ns budgetförs­lag för nästkomman­de år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden