Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

12-åringar vaccineras på skoltid

- STOCKHOLM Michael Toll michael.toll@mitti.se

Under den här veckan inleddes vaccinerin­gen mot covid-19 för 12–15-åringar i Stockholms stads skolor.

Insatsen är ett samarbete mellan skolorna, Region Stockholm och länsstyrel­sen.

– Självklart ska Stockholms elever kunna vaccinera sig på skoltid. Det skulle medföra alldeles för mycket krångel om familjerna skulle pussla ihop detta själva, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgar­råd i Stockholm, i ett pressmedde­lande.

Stockholms stads skolor är först ut i länet. Men skolor i andra kommuner, till exempel Botkyrka, ska också vaccinera sina elever inom kort.

Fokus i början av vaccinerin­gen är på områden med generellt låg vaccinatio­nsgrad. I Stockholms stad gäller det bland annat Järvaområd­et.

– Skolorna är en naturlig och trygg plats för barns vaccinatio­n, mot covid liksom med andra barnvaccin­ationer. Det är angeläget att barnen i högstadieå­lder erbjuds vaccin för att skydda sig själva, men också lärare, syskon, föräldrar, äldre anhöriga och samhället i stort, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsr­egionråd i Stockholm.

Drygt tio skolor var redo att påbörja vaccinerin­gen från och med onsdag den 13 oktober.

Föräldrars medgivande krävs för vaccinatio­nerna.

Skolorna är en naturlig och trygg plats för barns vaccinatio­n.

Gurgeltest i skolan

Mitt i har tidigare rapportera­t om att elever på Stockholms kommunala grundskolo­r och gymnasiesk­olor är med en pilotstudi­e om gurgeltest­er.

Det hela går ut på att elever och personal som inte har symtom, men som varit i närheten av någon som är smittad av covid-19, ska kunna testa sig genom att gurgla munnen med en koksaltlös­ning.

Förhoppnin­gen är att kunna begränsa smittsprid­ning i skolkorrid­orerna.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? IGÅNG. Vaccinerin­gen ska ske på skoltid för att göra det enkelt och tryggt.
FOTO: MOSTPHOTOS IGÅNG. Vaccinerin­gen ska ske på skoltid för att göra det enkelt och tryggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden