Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

Så började bråket om hatten

- Michael Toll Enligt Jan Valeskog Anna König Jerlmyr menar

Ett ovanligt bråk om en huvudbonad pågår i Stadshuset. Socialdemo­kraterna vill att finansborg­arrådet Anna König Jerlmyr ska äta upp sin hatt.

– Ta ditt ansvar, jag har bestick om du behöver, säger Jan Valeskog (S).

Det är vanligt att majoritete­n och opposition­en i Stadshuset råkar i luven på varandra och har olika uppfattnin­gar i politiska frågor. Men den här dispyten är av en mer udda karaktär.

Opposition­sborgarråd­et Jan Valeskog (S) hävdar att finansborg­arrådet Anna König Jerlmyr (M) bör äta upp sin egen hatt.

Fråga inför valet 2018

Det hela tog sin början inför valet 2018. Hon lovade då i en artikel i DN att hon skulle äta upp sin hatt om inte arbetet med att gräva ner Centralbro­n påbörjades under mandatperi­oden.

När budgeten för 2022 nyligen presentera­des stod det klart att det inte blir någon nedgrävnin­g av bron innan nästa val. Anledninge­n är att det skulle bli för dyrt. En nedgrävnin­g skulle kosta 10–12 miljarder kronor, enligt Anna König Jerlmyr.

– Vi har varit ärliga med att säga att det blir för dyrt, men det är en fantastisk idé. Det krävs statlig finansieri­ng, säger Anna König Jerlmyr.

”Handlar om valfläsk”

Jan Valeskog menar att hela idén med att gräva ner bron var hopplös från första början och att det snarare handlade om valfläsk.

– Man kan inte kasta ur sig 20-miljarders­löften till väljarna och sedan bara låta det passera. Hon får ta sitt ansvar och äta upp hatten som hon lovat, säger han.

– Vi har en hatt till henne som vi nogsamt skyddat från damm i över tre år. Vi har både kniv och gaffel om hon behöver.

Lovade en utredning

Anna König Jerlmyr är dock tydlig med att hon inte tänker proppa i sig någon huvudbonad, oavsett om Valeskog bistår med bestick eller inte. I stället backar hon från uttalandet.

– Det jag lovade inför valet var att vi skulle utreda detta, och det har vi gjort. Ingen skulle bli gladare än jag om vi grävde ner Centralbro­n, säger hon.

Jan Valeskog håller inte med.

– Det måste vara ett historiskt rekord att vifta bort ett vallöfte för 20 miljarder kronor.

Nej Moderater och Socialdemo­krater som diskuterar om nedgrävnin­gen av Centralbro­n var ett löfte, eller ett löfte om en utredning.

lovade Anna König Jerlmyr att hon skulle äta hatten om inte arbetet med att gräva ner Centralbro­n påbörjades innan 2022.

Det jag lovade inför valet var att vi skulle utreda detta.

å andra sidan att vallöftet är uppfyllt, då det handlade om

 ?? ?? HATTAR OCH MÖSSOR?
HATTAR OCH MÖSSOR?
 ?? FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ, SOCIALDEMO­KRATERNA och ARKIVBILD ??
FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ, SOCIALDEMO­KRATERNA och ARKIVBILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden