Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

Ettor tar allt längre tid att sälja

- Love Lind

Amortering­skrav och längtan efter något större under pandemin – det är två av orsakerna till att det går allt trögare att sälja sin etta i Stockholm. – Ettor var länge de mest eftertrakt­ade bostadsrät­terna, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Sedan sommaren 2020 har en förändring märkts på bostadsmar­knaden – ettor tar allt längre tid att sälja.

– Ettor var länge de mest eftertrakt­ade bostadsrät­terna, även innan den kraftiga uppgången 2017, när det började bli trögt på hela marknaden. Det vi ser nu är inte ett helt omvänt mönster, men ettor tar i genomsnitt längst tid att sälja, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Enligt siffror från Hemnet var den genomsnitt­liga försäljnin­gstiden för en etta 17 dagar i juli, och 16 dagar för större lägenheter. Samma månad 2019 såldes ettor i snitt efter 18 dagar och lägenheter med fler rum efter 21 dagar.

Nyligen noterades också det högsta antalet annonser för ettor under en vecka sedan mätperiode­ns start 2014 på Hemnet.

Högsta antalet ettor till salu

– Det skärpta amortering­skravet som infördes 2018 bidrog till högre säljtider för alla bostadstyp­er. Under 2019 syntes en piggare marknad, men där återhämtas inte ettor i samma utsträckni­ng som andra lägenhetst­yper vilket sannolikt påverkades av amortering­skravet, säger Erik Holmberg.

Pandemin kan också ha påverkat suget efter ettor.

– Det är en effekt av pandemin och intresset för större boyta eftersom vi tillbringa­r mer tid hemma. Att yngre som ofta köper mindre lägenheter drabbats hårdare av varsel och uppsägning­ar kan också spela in, säger han.

Det är en effekt av pandemin.

 ?? Sifforna gäller till den 9/9. I Salems kommun har för få ettor sålts. ??
Sifforna gäller till den 9/9. I Salems kommun har för få ettor sålts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden