Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

Opokua är doula – även vid aborter

VÅRD. ”Det är ju rimligt att man kan behöva stöd då också” Opokua Britton Cavaco är doula vid förlossnin­gar. Men hon tar sig även an kvinnor som går igenom en abort. – Det är inte alla som har en stöttande partner eller andra omkring sig.

- Text: Ingrid Johansson

Det är inte alla som har en stöttande partner.

Vid förlossnin­gar är kvinnor omgivna av vårdperson­al, sin partner, kanske en släkting. Ibland även en doula, som extra stöd.

Men en abort, däremot, kan vara en ensam process. Det borde det inte vara, menar Opokua Britton Cavaco.

Vid sidan om jobbet som forsknings­sjuksköter­ska vid Karolinska Institutet är hon doula, och även abortdoula.

– Det är inte alla som har en stöttande partner eller andra omkring sig som de kan vända sig till, säger hon.

Opokua Britton Cavaco har varit verksam som doula i några år, alltsedan hon själv fick barn och sedan blev tillfrågad om hon kunde vara med vid systrars och vänners förlossnin­gar.

Vid en utbildning för doulor hörde hon talas om abortdoulo­r.

– Jag tänkte att det ju är rimligt att man kan behöva stöd vid aborter också.

Ännu så länge har hon bara haft ett uppdrag, men fått många mejl och frågor kring aborter.

– Ofta handlar det om osäkerhet kring beslutet. Det är en tuff situation om man inte har någon att prata med, säger hon.

I dag görs de flesta aborter på medicinsk väg. Kvinnan får ett läkemedel på sjukhus, och får sedan gå hem och ta ytterligar­e läkemedel hemma efter ett par dagar, så att fostret stöts ut.

Dagarna kan kännas långa om tankarna snurrar.

– Uppdraget kan se olika ut från person till person, från att följa med till sjukhuset och vara sällskap hemma, till att bara ses en stund och prata i telefon däremellan, säger Opokua.

Tjänsten ingår inte i regionens vårdutbud, utan bekostas privat. Kostnaden beror på hur omfattande insatsen är, men generellt runt 5 000 kronor.

Vill föda hemma med doulor

Opokua Britton Cavaco har ett barn, och ett på väg. När det är dags kommer hon att omge sig av doulor – sina två systrar, förutom man och barnmorska.

– Förhoppnin­gsvis kan jag föda hemma, och mina föräldrar kan vara där och ta hand om min dotter, säger hon.

Men innan hon bildade familj gick hon igenom en abort.

– Jag var säker på att jag inte ville ha barn, det var inte läge då.

En trygg abort är dock inget som kvinnor kan ta för givet.

”Försökt kontroller­a kvinnor”

Innan Sverige fick fri abort 1975 åkte kvinnor till Polen, som hade en mer liberal lagstiftni­ng. Nu har Polen svängt och har en av Europas strängaste abortlagar.

Och nyligen beslutade delstaten Texas att förbjuda aborter efter graviditet­svecka sex.

– Det är sorgligt, och absurt. Män har i alla tider försökt kontroller­a kvinnor. Vi får aldrig tro att vi står över en sådan utveckling och att det inte kan hända här, säger hon.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? NÅGON ATT PRATA MED. Det är viktigt att ha någon att prata med, menar Opokua Britton Cavaco, som önskar att vi blir mer öppna om aborter, missfall och annat som drabbar i livet.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN NÅGON ATT PRATA MED. Det är viktigt att ha någon att prata med, menar Opokua Britton Cavaco, som önskar att vi blir mer öppna om aborter, missfall och annat som drabbar i livet.
 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? BISTÅR KVINNOR. Opokua Britton Cavaco är doula, som även stöttar kvinnor vid abort.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN BISTÅR KVINNOR. Opokua Britton Cavaco är doula, som även stöttar kvinnor vid abort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden