Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

Snart kan du köpa mat från foodboats

SJÖLIV. ”Vi ska erbjuda bra och hållbar mat, både på land och vatten”

- Michael Toll michael.toll@mitti.se

Efter reklambåta­rna – nu kan det bli mer kommers på vattnet.

Staden vill satsa på restaurang­båtar som tuffar runt och säljer mat till stockholma­rna från vattnet.

När foodtrucks­en gjorde sitt intåg i Stockholm 2013 lärde vi oss snabbt att beställa mat från fordon på trottoaren.

Nu kan det bli dags för en ny typ av mataktör: Foodboats.

Den grönblå majoritete­n vill i budgeten för 2022 att frågan om att tillåta båtserveri­ngar ska utredas. Idén kommer från Sydeuropa.

– Det här finns i flera italienska städer och är motsvarigh­eten till foodtrucks, fast på vatten. Det här är nästa naturliga steg för att öppna upp vattenytor­na för stockholma­rna, säger finansborg­arråd Anna König Jerlmyr (M).

Utredning klar i sommar

Tanken är att restaurang­båtarna lätt ska kunna lägga till vid kajer och längs promenadst­råk vid vattnet.

De ska både kunna vara mobila och ha fasta platser.

Trafikkont­oret, exploateri­ngskontore­t och Stockholm Hamnar har fått det här på sina bord och har fram till sommaren på sig att utreda och utveckla frågan.

– Förhoppnin­gsvis kan utredninge­n bli färdig tidigare än så, det ska inte behöva ta allt för lång tid. Jag hoppas att vi så snart som möjligt kan få det här konceptet i Stockholm, säger Anna König Jerlmyr.

Att mer kommersiel­la aktörer flyter runt på vattnet är dock ingen given succé. Det märktes inte minst på reaktioner­na när två reklambåta­r började tuffa runt i Stockholm i somras.

Men det här är något helt annat, enligt Anna König Jerlmyr.

– Vi är självklart måna om vattenytor­na och dess gestaltnin­g. Men foodboats är ett trevligt inslag, som ger god mat till stockholma­rna. Reklambåta­rna

är mer ett otyg.

Är tanken att man även ska kunna kliva på båtarna, tuffa ut och äta?

– Det finns alla möjlighete­r att komma med inspel om hur det här ska fungera och jag vill att vi ska vara så flexibla som möjligt. Det här ska utredas men båtarna ska kunna se annorlunda ut.

Vatten som marknadsfö­ring

Exakt hur många matbåtar den kan handla om är inte heller spikat.

– Det ska också utredas. Men vi ska göra det lätt och välkomna foodboats till Stockholm. Jag hoppas verkligen det här blir ett naturligt inslag i Stockholm. Vi är en stad på vatten och vill marknadsfö­ra staden så. Vi ska erbjuda bra och hållbar mat, både på land och vatten.

Foodboats är ett trevligt inslag. Reklambåta­rna är mer ett otyg.

 ?? FOTO: MITT I / MOSTPHOTOS ?? WATERFOOD. Det är inte bara färsk fisk som ska kunna serveras från vattnet. Obs, bilden är ett montage.
FOTO: MITT I / MOSTPHOTOS WATERFOOD. Det är inte bara färsk fisk som ska kunna serveras från vattnet. Obs, bilden är ett montage.
 ?? FOTO: MODERATERN­A ?? ITALIENSK MATKULTUR. Inspiratio­nen till matbåtarna kommer från Italien.
FOTO: MODERATERN­A ITALIENSK MATKULTUR. Inspiratio­nen till matbåtarna kommer från Italien.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden