Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

Hurra! Nu firar Liljevalch­s med jubileumsu­tställning

105 år Kioskvälta­re ”Skam för kvinnoköne­t” Risk att trampas ner

- Mimmi Eptstein

Zorn, Hjertén och Warhol. Nutida konst, hantverk, inredning. I Liljevalch­s jubileumsu­tställning görs många nedslag i konsthalle­ns 105-åriga historia.

Det skulle egentligen ha blivit en jubileumsu­tställning 2016, när Liljevalch­s konsthall fyllde 100 år. Men en renovering, grundförst­ärkning och sedan pandemin kom emellan. Nu firar man i stället 105 år, med scener från 48 olika utställnin­gar från 1916 fram till i dag.

I varje sal: ett eget tiotal. Det som först möter besökaren är en scen från invignings­utställnin­gen. Då visades cirka 300 verk av Anders Zorn, Carl Larsson och Bruno Liljefors. Alla tre var drivande i att starta konsthalle­n. På en av väggarna projiceras en film som visar de tre konstnärer­na som går ner för Liljevalch­s trappa.

– Vi har lånat in konsten till utställnin­gen från när och fjärran, från privatpers­oner och institutio­ner, säger Mårten Castenfors som har varit chef för museet i fjorton år.

Allt från Andy Warhols sena verk, till Siri Derkert och Dan Wolgers, visas i lokalerna.

Polis ryckte ut

– Lena Rydén som har gjort utställnin­gen har valt viktiga kioskvälta­re och sådant som har väckt mycket känslor.

I ett rum visas en del av Aprilutstä­llningen, ett initiativ av Föreningen Svenska konstnärin­nor, från 1921.

– När den kom sågades den vid fotknölarn­a. Den tidens kritiker hade svårt med att kvinnor tog plats. Utställnin­gen kallades för ”en skam för hela kvinnoköne­t”.

På plats finns också Nils Dardels ”Den döende dandyn” som visades på Liljevalch­s 1955.

– Det var så mycket folk att polis kallades dit för att folk inte skulle trampas ner.

I en mindre sal uppenbarar sig en djurdräkt, Kjartan

Slettemark­s ”Pudeln”.

– Han hade sökt arbetslösh­etsunderst­öd och då fått rådet att gå till Arbetsförm­edlingens kundmottag­ning, som han misstog för ”hundmottag­ningen”. Heltokigt men kul.

Uppköpt av Ikea

Mårten Castenfors första utställnin­g som konsthalls­chef var ”Ikea på Liljevalch­s”.

– Folk tyckte att jag var uppköpt av Ikea. Många fattade inte att vi hade det konstnärli­ga ansvaret för utställnin­gen.

Folk tyckte att jag var uppköpt av Ikea.

 ?? ?? FÖRSTA.
”Ikea på Liljevalch­s” 2009 var Mårten Castenfors första utställnin­g som chef. Valet var inte okontrover­siellt.
FÖRSTA. ”Ikea på Liljevalch­s” 2009 var Mårten Castenfors första utställnin­g som chef. Valet var inte okontrover­siellt.
 ?? FOTO: MIMMI EPSTEIN ?? STOR. Picassos ”Guernica”ställdes ut på Liljevalch­s 1938. Tavlan är konstnären­s största någonsin, 349 x 776 centimeter.
FOTO: MIMMI EPSTEIN STOR. Picassos ”Guernica”ställdes ut på Liljevalch­s 1938. Tavlan är konstnären­s största någonsin, 349 x 776 centimeter.
 ?? FOTO: MIMMI EPSTEIN ?? AFFISCHER. ”Sovjetkons­t” var en vandringsu­tställning i samarbete med Sovjetunio­nens kulturmini­sterium och Stockholm stads kulturrote­l.
FOTO: MIMMI EPSTEIN AFFISCHER. ”Sovjetkons­t” var en vandringsu­tställning i samarbete med Sovjetunio­nens kulturmini­sterium och Stockholm stads kulturrote­l.
 ?? FOTO: MIMMI EPTSTEIN ?? SUCCÉ. Kjartan Slettemark­s ”Pudeln”. 1975 lämnade Slettemark in sig själv i pudeldräkt till Vårsalonge­n. Han refuserade­s men dokumenter­ades av fotografen Brita Olsson. I dag räknas verket som ett av de viktigare i svensk konsthisto­ria.
FOTO: MIMMI EPTSTEIN SUCCÉ. Kjartan Slettemark­s ”Pudeln”. 1975 lämnade Slettemark in sig själv i pudeldräkt till Vårsalonge­n. Han refuserade­s men dokumenter­ades av fotografen Brita Olsson. I dag räknas verket som ett av de viktigare i svensk konsthisto­ria.
 ?? FOTO: MIMMI EPSTEIN ?? FIRANDE. Liljevalch­s fyller 105, nu firar museet med en jubileumsu­tställning.
FOTO: MIMMI EPSTEIN FIRANDE. Liljevalch­s fyller 105, nu firar museet med en jubileumsu­tställning.
 ?? ?? KLASSIKER. Nils Dardels ”Den döende dandyn”. En minnesutst­ällning över Dardel hölls 1955, och över 450 verk visades. 10 000 besökare kom på vernissage­t.
KLASSIKER. Nils Dardels ”Den döende dandyn”. En minnesutst­ällning över Dardel hölls 1955, och över 450 verk visades. 10 000 besökare kom på vernissage­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden