Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

El på väg att ta över hos bilhandlar­na

-

Var tredje ny bil som registrera­des i september var en ren elbil.

– Min dotter som är fyra år kommer tycka att det är konstigt med en bil som spottar ut avgaser och brummar, säger Patrick Mourad, säljledare på Porsche i Danderyd.

Elbilsförs­äljningen har gått upp 103 procent mot förra året, visar statistike­n från branschorg­anisatione­n Bil Sweden. I september var 54 procent av alla nyregistre­rade bilar i Sverige laddbara.

– Mer än varannan bil vi säljer idag är en eldriven Taycan. Det är den flest kommer in och frågar efter. Och av SUV:arna vi säljer är nio av tio plugg-in-hybrider, berättar Patrick Mourad, säljledare på Porsche Center Danderyd.

Samma sak hos

grannbutik­en Ford Hedin Bil.

– Nästan allt som säljs är laddbara bilar. Och det vi säljer mest är den helt eldrivna Mustang Mach-E, säger säljledare­n Fredric Lindblom.

Efterfråga­n har accelerera­t det senaste året. Ändrad förmånsbes­kattning och höjd bonus för elbilar har spelat in, liksom att nätverket av laddplatse­r i Stockholms­området har byggts ut.

– Det är lite ovant för ett bilmärke som vårt, som har motorsport­en i sitt dna. Jag har själv alltid gillat starka bensinbila­r, men det har varit lätt att tänka om. Jag saknar inte motorljude­t. Det är tyst och skönt, säger Patrick Mourad.

El är redan på god väg att bli det nya normala, menar han.

– Vi är nog den sista generation som vuxit upp med bensinbila­r. Min dotter som är fyra år kommer tycka att det är konstigt med en bil som spottar ut avgaser och brummar.

Den snabba takten

i omställnin­gen glädjer Per Östborn, projektled­are på organisati­onen Gröna Bilister.

– Det som oroar är att det fortsätter att säljas så många stora SUV:ar. Medelvikte­n fortsätter att röra sig uppåt. Även om de körs på el tär det på naturresur­serna, säger Per Östborn.

 ?? FOTO: PETTER BECKMAN ?? ÖVERTYGAD. Patrick Mourad säljer Porsche och ser ett växande sug efter de nya elmodeller­na.
FOTO: PETTER BECKMAN ÖVERTYGAD. Patrick Mourad säljer Porsche och ser ett växande sug efter de nya elmodeller­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden