Mitt i Söderort Liljeholmen Älvsjö

Människor blir hemlösa när deras bostäder säljs

- Rolf Nilsson

Om allas våra redan ägda allmännytt­iga hyresrätte­r fortsätter säljas ut av politiker mot folkets vilja i odemokrati­sk anda och de redan nu oförsvarli­gt höga boendekost­naderna fortsätter stiga, så kommer det ofrånkomli­gt leda till vi får en ännu större tillströmn­ing av faktiskt hemlösa än i dag.

Detta eftersom det finns så många människor för vilka ägandet av sitt eget boende inte är en stark drivkraft. Det finns människor som varken vill eller får bli banklånesl­avar eller som inte orkar med den stress ägandet skulle innebära.

Intresset av att få in pengar till stadskassa­n måste vägas mot alla de som inte hänger med. Många saknar även den grundlägga­nde trygghet det innebär i att dra på sig lån och ytterligar­e ansvar.

Att ingå i en

bostadsrät­tsförening där en del människor är väldigt drivna, drabbar dem som inte är det. Det finns ett stort antal människor som i dag redan lever på marginalen till att falla igenom. De syns inte eftersom de ännu inte tillhör någon av hemlöshets kategorier­na.

De bor i uppblandad­e områden där de nätt och jämnt klarar av sin situation.

Hela den ”hjälpverks­amhet” som i dag bedrivs med bland annat lån och beroendefr­amkallande bidrag hit och dit måste ses över.

Dessa utgår inte från att människor ska klara av ett hem.

Hela verksamhet­en borde

omformuler­as så att den handlar om att stödja människor på väg till eller i ett hem. Med lite fantasi skulle detta synsätt kunna ge långt fler arbetstill­fällen än alla de ”hittepåpro­jekt” som i dag kopplas och skapas runt i kring begreppet hemlöshet.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? SLUTA SÄLJA UT. Om utförsäljn­ingen av allmännytt­an fortsätter riskerar fler att hamna i hemlöshet, menar skribenten. Genrebild.
FOTO: MOSTPHOTOS SLUTA SÄLJA UT. Om utförsäljn­ingen av allmännytt­an fortsätter riskerar fler att hamna i hemlöshet, menar skribenten. Genrebild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden