Häl­sa

Solo - - SIDAN 1 -

Hit­ta mo­ti­va­tio­nen med en trä­nings­podd.

1. Fy­si­o­pod­den Fem sjuk­gym­nas­ter pra­tar grans­kan­de och ini­ti­e­rat om fy­si­o­te­ra­pi och trä­ning. 2. Kropp och själ i P1 Ett ra­di­o­pro­gram som tar ett bre­da­re grepp om häl­sa, psy­ko­lo­gi, trä­ning och sex. 3. Trä­nings­gläd­je talks Sa­ra Rön­ne bakom blog­gen Trä­nings­gläd­je snac­kar av­slapp­nat om trä­ning.

2 An­ta­let tim­mar per dag som Elsa Hosk trä­na­de vec­kor­na in­nan Victo­ria’s sec­ret-vis­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.