IN­Spi­re­raN­de Om Li­vet ut­Om­LaNdS

Solo - - INBOX - Fa­ranak

se­nas­te num­ret av so­lo bjöd in­te ba­ra på myc­ket skratt och en del vik­tigt all­var, ut­an ock­så en jät­te­bra ar­ti­kel för oss som vill flyt­ta ut­om­lands. Jag be­stäm­de mig fak­tiskt när jag läst för att gö­ra slag i sa­ken och bör­ja plug­ga på sor­bon­ne i paris, det är en dröm jag haft sen gym­na­si­et. Tack so­lo!

Katarina Mu­hrs vik­ti­ga ar­ti­kel ”Män som nät­ha­tar kvin­nor” i SO­LO nr 2 blev en snackis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.