FÖr Att vin­nA, gÖr Så här:

Solo - - INBOX -

1. Gilla so­lo på Fa­ce­book om du in­te re­dan gör det,

@tid­ning­en­so­lo 2. skic­ka ett mejl till oss med svar på frå­gan ne­dan: Vem av föl­jan­de per­so­ner har skri­vit en låt på Ari­a­nas ski­va

”My eve­ryt­hing”?

1.Har­ry­sty­les X.Kar­l­la­ger­f­eld

2.Andre­asCarls­son

Märk mej­let ”Ari­a­na Gran­de” och skic­ka till so­lotav­[email protected] fri­da­for­lag.se. se­nast den 26 mars vill vi ha ditt svar. vin­na­ren med­de­las på so­los Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.