Mo­de och mu­sik För al­la

Solo - - INBOX -

Jeans­mär­ket Che­ap Mon­day ha­de en tyd­lig vi­sion från bör­jan: Bil­li­ga jeans för al­la! Nu spin­ner de vi­da­re på grun­didén och lan­se­rar en proff­sig, mi­ni­li­ten synt till minipris (599 kr) till­sam­mans med tek­nik­fö­re­ta­get Te­e­nage engi­ne­e­ring.

Syn­ten är till­ba­ka, här i mini­for­mat från Che­ap Mon­day och Te­e­nage engi­ne­e­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.