Su­gen på ny Sport

Solo - - HALSA -

Jag skul­le gär­na vil­ja tes­ta en ny och spän­nan­de trä­nings­form nu i vår. Har du nå­got bra tips?

Kaj­sa

Svar: Styr­ke­in­rik­tad trä­ning är en väx­an­de trend och Friskis och svet­tis nya pass ”Po­wer hour” är ett su­pe­ral­ter­na­tiv. Pas­set görs på en me­di­cin­boll och ger dig en rik­tig ge­nom­kö­ra­re. Ex­plo­sivt och sjukt job­bigt! Har du in­te tes­tat An­ti gra­vi­ty-yo­ga mås­te du gö­ra det. Det är yo­ga som görs häng­an­des i en sjal från ta­ket (kol­la in PT-Fia på s. 98). Finns på fle­ra yo­gastäl­len och gym. Jag vill även pus­ha för klas­sis­ka spor­ter som ten­nis och rid­ning. Så kul att det in­te ens bor­de räk­nas som trä­ning.

God och nyt­tig snabb­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.