Hur får jag Hå­ret att se matt ut?

Solo - - BEAUTY -

Jag har in­te di­rekt flot­tigt hår men jag gil­lar in­te när hå­ret är blankt och platt, jag skul­le hell­re vil­ja att det såg li­te mat­ta­re ut. Har du någ­ra bra tips? Bella

Svar: Jag är pre­cis som du, fö­re­drar vo­lym och en li­te mat­ta­re look. Jag bru­kar an­vän­da torr­scham­po el­ler en vo­lym­pro­dukt för att fixa re­sul­ta­tet du är ute ef­ter, som jag ap­pli­ce­rar i bå­de hår­bot­ten och i läng­der­na. Ta en bors­te el­ler en kam och dra ige­nom he­la hå­ret när du spray­at med torr­scham­pot. Jag bru­kar även tu­pe­ra hå­ret li­te lätt längst in vid röt­ter­na för ex­tra vo­lym. Jag av­slu­tar med en hår­spray som ger stad­ga. lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.