Theo Ja­mes

Solo - - SEX -

Han är het som eld, men fort­fa­ran­de gans­ka hem­lig. Här får du bätt­re koll på "In­sur­gent"-hot­ti­en.

• theo föd­des den 16 de­cem­ber 1984 i ox­ford, Eng­land. • In­nan han kun­de för­sör­ja sig som skå­dis har han job­bat som bar­ten­der. Han har ock­så ar­be­tat för the Na­tio­nal he­alth ser­vice i Eng­land med att stä­da upp ef­ter per­so­ner som av­li­dit i si­na hem. • Dans är ett av hans sto­ra in­tres­sen. På re­per­to­a­ren står ba­lett och jazz­dans.

Se Theo på bio i ”In­sur­gent”, pre­miär den 20 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.