Par­lör för äls­kan­de

Solo - - SEX -

Den här kär­leks­ro­ma­nen, skri­ven av Da­vid le­vit­han är full av bril­jan­ta styc­ken. okej, ett ex­em­pel: ”Jag vill in­te va­ra den star­ka, men jag vill in­te va­ra den sva­ga hel­ler. Var­för känns det som om det alltid hand­lar om det ena el­ler det and­ra? När vi hål­ler om varand­ra är det alltid nå­gon av oss som hål­ler li­te hår­da­re.”

Ro­ma­nen som pre­cis över­satts till svens­ka ges ut av Gilla böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.