Ve­ge­ta­riSkt

Solo - - KOLL -

Go­da re­cept, humor och noll pek­pin­nar gör nya kok­bo­ken ”Ve­go­ri­ket” till en fa­vo­rit. Plus för ljuv­li­ga ef­ter­rät­ter! För­fat­ta­re är Mat­ti­as kristi­ans­son.

Me­lo­n­sal­lad och and­ra go­da ve­go­rät­ter i nya "Ve­go­ri­ket".

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.