Nyt­ti­ga­re se­mes­ter

Solo - - KOLL -

På se­mestern är det så svårt att hål­la

sig till go­da va­nor. Jag glöm­mer of­ta allt vad häl­sa he­ter nrä jag är le­dig. Har du

någ­ra tips?

Ni­na

Svar: Du är på se­mes­ter, njut! So what om du äter glass och pas­ta i en vec­ka? En smart grej är där­e­mot att ha med snacks. Pac­ka till ex­em­pel nyt­ti­ga bars, då har du nå­got bra att äta på språng. Ta med jog­gings­kor­na. Springa kan man gö­ra över­allt och det är ett bra sätt att upp­täc­ka en ny plats. And­ra bra häl­so­tips: Ät all­tid in­nan du dric­ker al­ko­hol och släck in­te törsten med rom och co­la. Drick minst ett stort glas vat­ten in­nan du dy­ker ner i den där drin­ken, sär­skilt om du

sip­par i so­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.