Oli­ka in­koms­ter = stör­re risk för otro­het?

Solo - - KOLL -

En ny stu­die pub­li­ce­rad i The ame­ri­can so­ci­o­lo­gi­cal re­vi­ew vi­sar att par med sto­ra in­komst­klyf­tor lö­per stör­re risk för otro­het. I de fall som den ena part­nern är be­ro­en­de av den andres

inkomst är det upp till tre gång­er van­li­ga­re med otro­het, jäm­fört med en mer jäm­ställd eko­no­misk

re­la­tion

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.