Kloc­Ka ti­Den

Solo - - DU DU DU -

Lad­da ner Toggl, en gra­tis app som mä­ter vad du läg­ger tid på un­der en vec­ka. På så vis får du sten­koll på hur du an­vän­der din tid, och det blir

lät­ta­re att job­ba smart och pri­o­ri­te­ra rätt. Du kom­mer bli för­vå­nad över hur myc­ket tid du

fak­tiskt har!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.