“Vi bleV till­sam­mans igen”

Solo - - SEX KÄRLEK -

Kristi­na, 27, vet hur svårt det kan va­ra att släp­pa ett ex. När hon träf­fa­de Mat­ti­as var det knap­past kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet. Han var in­te alls hen­nes typ, men de ha­de bra ke­mi – attrak­tio­nen var mag­ne­tisk. Re­dan förs­ta kväl­len in­såg hon dock hur oli­ka de var och de ha­de till och med sitt förs­ta bråk där och då.

– Jag blev ir­ri­te­rad på ho­nom för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.