AN­sik­te & bas

Solo - - BEAUTY -

Makeup-ar­tis­ten och skön­hets­blog­ga­ren ger si­na bäs­ta tips för att få till

den per­fek­ta ba­sen.

Sat­sa på en ne­ut­ra­li­se­ran­de concealer i gult el­ler grönt, då be­hö­ver du in­te an­vän­da så myc­ket pro­dukt. Det är fak­tiskt fär­gen som fix­ar täck­ning­en, in­te mäng­den.

lin­da Hall­berg kräm som pas­ser dig, blir ba­sen enkla­re och snyg­ga­re, bå­de med och ut­an makeup. 2. grun­da om du vill få ba­sen att sit­ta länge är en pri­mer bra att ha. Lägg på ett la­ger på in­smord hy. Se­dan är det dags för ditt val av un­der­lag – founda­tion, bb-kräm, cckräm el­ler vad du fö­re­drar. 3. an­pas­sa Men egent­li­gen finns ingen­ting som he­ter ”det per­fek­ta un­der­la­get”. Allt hand­lar om att hit­ta pro- duk­ter­na som pas­sar dig och din hud­typ. Mitt bäs­ta knep för att trol­la bort mör­ka ring­ar un­der ögo­nen är att an­ting­en an­vän­da en ne­ut­ra­li­se­ran­de concealer i ro­sa to­ner för att döl­ja det blå/mör­ka el­ler med en ljus­re­flek­te­ran­de concealer som näs­tan ma­giskt trol­lar bort de mör­ka to­ner­na. tänk på att in­te an­vän­da för ljus concealer. vi­ta ring­ar un­der ögo­nen är in­te hel­ler snyggt. En bron­zer pas­sar per­fekt när du vill få mer krut på sol­brän­nan. Svep lätt med en bors­te över de punk­ter i an­sik­tet där so­len träf­far först, det vill sä­ga nä­sa, kin­der, pan­na, ha­ka och gär­na på nyc­kel­ben och de­kol­le­tage.

gigi hADiD

Ey­e­li­ner, ”Su­per­li­ner per­fect slim”, l’oréal Pa­ris, 129 kr

Sol­pu­der, ”Bron­zer”, i ny­an­sen ”Sun kis­sed”, Ma­ki­ash, 179 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.