Oooh... ox­y­gen!

Solo - - BEAUTY - Ka­rin nor­din

Med hjälp av ett li­tet mun­styc­ke pre­pa­re­ras hu­den med ett spe­ci­ellt se­rum rikt på kol­la­gen, i kom­bi­na­tion med sy­re. Det är en mild be­hand­ling som ska gö­ra hu­den fyl­li­ga­re och jäm­na ut bå­de hud­ton och yta. Typ al­la kän­di­sar, från Kim Kar­dashi­an till Ma­don­na, är fans av den här be­hand­ling­en. Sägs va­ra en po­pu­lär be­hand­ling in­nan de sto­ra ga­lor­na tack va­re att hu­den får en maxad glow.

Här är an­sikts­be­hand­ling­ar­na

som kän­di­sar­na äls­kar.

Om du be­sö­ker en skön­hets­kli­nik i Be­ver­ly Hills och är ute ef­ter in­stant glow, kan du bli re­mit­te­rad till en hud­lä­ka­re som ger dig ett dropp (ja, allt­så ett sånt dropp som du får på sjuk­hus) in­ne­hål­lan­de ami­nosy­ror och vi­ta­mi­ner. Be­hand­ling­en ska tyd­li­gen ge snabb ef­fekt, tack va­re ökad blod­cir­ku­la­tion. Don’t try this at ho­me, kids!

Av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.