#2 lå­ga knu­ten

Solo - - BEAUTY -

North West- knu­ten i all ära, men den ab­so­lut mest ele­gan­ta va­ri­an­ten är än­då den här lå­ga. En fri­syr som gjord för fes­ter där du är rik­tigt upp­klädd och vill kom­bi­ne­ra med en fri­syr som mat­char, men som sam­ti­digt känns en­kel. Extra plus för knu­ten är att den sit­ter där den ska he­la fes­ten, ut­an att du be­hö­ver bry dig.

Beyon­cé

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.