#6 Flä­tan

Solo - - BEAUTY -

Flä­tor­na är över­allt just nu, i al­la möj­li­ga va­ri­an­ter. På rö­da mat­tan fa­vo­ri­se­ras den här va­ri­an­ten, en in­ba­kad si­doflä­ta i kom­bi­na­tion med sval­lan­de sned­lugg.

ken­dall Jen­neR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.