Så bry­ter du mot re­geln:

Solo - - BEAUTY -

Fros­tig makeup har in­te va­rit så hett se­dan nit­ti­o­ta­let. Allt som kan kal­las ”fro­zen” är helt en­kelt ex­tremt rätt nu och en isig skug­ga är na­tur­ligt­vis ett stort ja. välj en ljus ny­ans som skim­rar sna­ra­re än glitt­rar och fo­ku­se­ra ap­pli­ce­ring­en till in­re ögonvrån och

ned­re frans­ra­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.