Så bry­ter du mot re­geln:

Solo - - BEAUTY -

Rött läpp­stift blir lätt en kli­ché i kom­bi­na­tion med vin­ta­geak­ti­ga makeup- och fri­syr­val, typ pud­rig hy och 40-talsloc­kar. Då är det så myc­ket coo­la­re att gö­ra som Hai­lee ste­in­feld och ska­pa en upp­da­te­rad, cool käns­la ge­nom att kom­bi­ne­ra med ski­nan­de hy (spa­ra på pudret!),

skim­rig skug­ga, sve­pan­de fran­sar och

en låg häst­svans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.