Nyt­tig li­me- och ko­kos­glass

Solo - - FITNESS - AV ka­rin nor­din

Gör så här: Kör allt i mix­ern. Ana­nas blir ju gär­na li­te trå­dig om man ba­ra mo­sar så mixa allt tills det blir slätt och häll upp i glass­for­mar. Frys i minst fy­ra tim­mar. Mums! Broc­co­li För­u­tom att broc­co­li är fullt av kal­ci­um, in­ne­hål­ler en por­tion dub­belt så myc­ket c-vi­ta­min som en apel­sin. Fors­ka­re tror ock­så att det finns ett sam­band mel­lan att äta myc­ket grön­sa­ker som broc­co­li och en mins­kad risk för oli­ka for­mer av can­cer.

Du sä­ger häl­so­sam glass. Vi sä­ger: Gör din egen pinnglass med ana­nas, ko­kos­mjölk och li­me.

Du be­hö­ver in­te dric­ka mjölk för att

få i dig kal­ci­um. Här är tre mjölk­fria

kal­ci­um­käl­lor.

Apel­sin Apel­si­nen är mest känd för sitt höga in­ne­håll av c-vi­ta­min, men egent­li­gen bor­de den va­ra li­ka känd för att den är full­pac­kad med kal­ci­um.

Grönkål Det är in­te för in­te som grönkål fått epi­te­tet su­per­food. Med ett sky­högt kal­ci­u­m­in­ne­håll, dags­be­ho­vet av c-vi­ta­min i en en­da por­tion, det re­kom­men­de­ra­de dags­in­ta­get av A-vi­ta­min plus en re­jäl dos K-vi­ta­min, är det en svårsla­gen grön­sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.