SVARTSJUKA GÖR OSS GAL­NA

Solo - - SNACKISAR -

Det var väl­digt skönt att lä­sa ar­ti­keln om svartsjuka, för den fick mig att kän­na mig mind­re en­sam om mi­na käns­lor. När det tog slut med mitt ex och han träf­fa­de en ny för­vand­la­des jag till en per­son jag in­te alls kan stå för. Jag följ­de var­je steg de tog och måd­de förjäv­ligt. En natt när vi var på sam­ma stäl­le gick jag fram till hen­ne och sa ”vad jag tyck­te”, dvs skäll­de ut hen­ne trots att hon in­te gjort mig någon­ting. Vak­na­de med den värs­ta ba­kisång­es­ten nå­gon­sin och be­stäm­de mig för att nu får det va­ra nog. Jag tän­ker in­te bli sån igen. tack för en bra ar­ti­kel och tid­ning. azi­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.