SNYG­GA HEMMAKLÄDER

Jag vill ha skö­na mju­kis­klä­der som sam­ti­digt är snyg­ga. Tyc­ker det är så svårt, har du någ­ra tips?

Solo - - KOLL MODE -

Fri­da

Svar: Det har ald­rig va­rit lät­ta­re, el­ler tren­di­ga­re, att klä sig snyggt i mju­kis­klä­der! Det finns mas­sor av skö­na set att väl­ja mel­lan. Med ett par vi­da, stic­ka­de byx­or och en mjuk trö­ja i sam­ma ny­ans fix­ar du den rät­ta loo­ken. Du hit­tar plag­gen hos ked­jor­na.

1. Trö­ja i cash­me­re, 2. Byx­or, 3. Strum­por i ull,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.