Lind­ring för Löpar­mage

När jag spring­er får jag ibland väl­digt ont i ma­gen, näs­tan som kraf­tig mens­värk. Var­för blir det så?

Solo - - KOLL HÄLSA - Josefine

Svar: Det lå­ter som löpar­mage, en väl­digt van­lig åkom­ma. Vid löp­ning pus­has blo­det från di­na or­gan ut till musk­ler­na, vil­ket stres­sar mat­smält­nings­sy­ste­met och gör att ma­ten pas­se­rar snab­ba­re än nor­malt. Kram­per kan va­ra en ef­fekt av det här och många lö­pa­re mås­te gå på to­a­let­ten mitt un­der löprun­dan. Ty­värr finns ing­et tips som fun­ge­rar för al­la. Det kan be­ro på allt från fel kost till att du tar i för hårt el­ler spring­er för tätt in­på en mål­tid. Du mås­te pro­va dig fram till vad din kropp mår bra av. En tröst är att de fles­ta löpar­ma­gar bru­kar lug­na sig med ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.