En .. sjalv­klar­hEt .. for Tje­jer att va­ra ka­ta

Tje­jer mel­lan mel­lan 20 och 25 kö­per flest sex­lek­sa­ker.

Solo - - KOLL SEX -

– Det är ett ut­märkt sätt att lä­ra kän­na sin kropp och vad man själv gil­lar i lugn och ro, och in­te va­ra be­ro­en­de av en bra el­ler då­lig äls­ka­re. Det ty­der ock­så på att det nu­me­ra ses som själv­klart för tje­jer att va­ra kå­ta och gö­ra nå­got åt det, sä­ger Ma­ri­ka Smith från fö­re­ta­get Pas­sion of swe­den. De pro­duk­ter som är mest po­pu­lä­ra hos tje­jer mel­lan 20 och 30 är vi­bra­to­rer och or­gasm­kräm, och den klas­sis­ka dil­don “Au­to rab­bit” är fa­vo­rit­lek­sa­ken.

Bäst­säl­jan­de dil­do, “Au­to rab­bit” från Pas­sion of Swe­den, 379 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.