Viss­te du det här om hai­lee?

Solo - - PÅ OMSLAGET -

#1 Hon har in­te hål i öro­nen

– Mam­ma vil­le att jag skul­le va­ra gam­mal nog att ta mitt eget be­slut. och jag be­stäm­de att jag är för ve­lig för att ta ett be­slut.

#2 Hon är be­satt av pus­sel

– Nu lå­ter jag min in­re nörd kom­ma fram! Jag har flu­git myc­ket och bru­kar van­ligt­vis lad­da ner mas­sa ap­par in­nan, så lad­da­de jag ner en pus­sel-app som jag är be­satt av. Det finns oli­ka ka­te­go­ri­er, jag äls­kar den med mat.

#3 Hon var an­sik­tet för de­sig­nern Miu Miu som 14-åring

– Jag vill gär­na tän­ka på det som min in­tro­duk­tion till mo­de­värl­den. Det har bli­vit en stor del av vad jag hål­ler på med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.