I min sminkväs­ka: Ma­lin Gra­mer

Pro­gram­le­da­ren Ma­lin Gra­mer öpp­nar sin sminkväs­ka, full av lyx­i­ga beau­tyfa­vo­ri­ter.

Solo - - VÄLKOMMEN! - AV Jessica la ger­gren

#1 Bäs­ta dof­ten Min fa­vo­rit­par­fym just nu är Ca­li­for­nia re­ve­rie. Fräsch, kris­pig och in­te för tung.

Par­fym, ”Ca­li­for­nia re­ve­rie”, Van Cle­ef & Ar­pels, 1 395 kr/75ml

#2 för­läng­an­de ma­sca­ra Jag bru­kar an­vän­da en ma­sca­ra från Ma­ki­ash. Den bå­de för­läng­er och är klump­fri, vil­ket jag gil­lar.

ma­sca­ra, Ma­ki­ash,

159 kr

#3 fest­ligt skim­mer Det spe­lar ing­en roll om man är som­mar­brun el­ler vin­ter­blek, skim­mer­ol­jan från Nuxe ger ett fan­tas­tiskt re­sul­tat oav­sett. skim­ran­de

kropps­ol­ja, ”Hui­le pro­di­gi­euse or”, Nuxe, 395 kr/50ml

#4 fin lys­ter Jag an­vän­der en founda­tion från YSL. Den är fan­tas­tiskt bra och ger väl­digt fin lys­ter. Ett an­nat plus är den un­der­ba­ra dof­ten.

founda­tion, ”Le teint toche eclat”, YSL, 505 kr

#5 en grym tex­tur Det här torr­scham­pot ger bra tex­tur. Man kan lätt fixa till en schysst look men även däm­pa den ol­ji­ga käns­lan om hå­ret be­hö­ver tvät­tas.

torr­scham­po, ”Dryclean”, Lern­ber­ger & Staf­sing, 169 kr

#6 WoW-ef­fekt Jag upp­täck­te den här pri­mern för un­ge­fär ett år se­dan och fick en enorm wow-ef­fekt.

Pri­mer, ”Fresh & matt”, Ma­ki­ash, 240 kr

#7 lackfa­vo­rit Jag äls­kar Es­si­es lack med nam­net “Wic­ked”.

na­gel­lack, i ny­an­sen ”Wic­ked”, Es­sie, 129 kr

#8 ögon­mask Den här ögon­mas­ken åter­fuk­tar hu­den och ger en plum­ping­ef­fekt som hål­ler i 24 tim­mar. Jag är helt be­ro­en­de av den.

ögon­mask, ”Dra­gon´s blood eye mask”, Ro­dial, 539 kr på Skin­ci­ty.se

#9 len & ren Det an­sikts­skrub­ben är fan­tas­tiskt bra. Hu­den känns så ren och fin när jag har an­vänt den.

an­sikts­skrubb,

”Bi­oclean­se ra­di­an­ce micro po­lish”, Estel­le & Thild, 245 kr

#10 tiPs från ma­ke­u­Par­tis­ten Min ma­ke­u­par­tist tog med sig fle­ra pro­duk­ter från Ori­be till in­spel­ning­ar­na av “Pa­ra­di­se ho­tel”. En av fa­vo­ri­ter­na blev det här vär­me­skyd­det som gjor­de mitt hår mju­ka­re och lät­ta­re att re­da ut och sty­la.

vär­me­skydd, ”Balm d´or he­at styling shi­eld”, Ori­be, 429 kr

1 3 2 5 4 6 7 10 8 9

om Ma­lin Ål­der: 37 ak­tu­ell: Pro­gram­le­da­re och skå­de­spe­la­re Blogg: Malingram­er.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.