Ca­tey­es, så gör du

För att få sex­i­ga katt­ö­gon, du vet med en li­ten vinge i ytt­re ögonvrån, be­hö­ver du kun­na han­te­ra en ey­e­li­ner – och det är fak­tiskt in­te så svårt. Här är guiden du be­hö­ver!

Solo - - VÄLKOMMEN! - Av An­nA Zet­ter­berg

1

Det som of­tast gör att en ey­e­li­ner ser fel­pla­ce­rad ut är glap­pet mel­lan ögon­fran­sar­na och den må­la­de lin­jen. Grun­da där­för med ett tunt la­ger val­fri kol­pen­na el­ler ögon­skug­ga pre­cis in­till frans­ra­den.

2

Slu­ta må­la pre­cis vid ytt­re ögonvrån, chec­ka av re­sul­ta­tet i spe­geln och mar­ke­ra med en li­ten prick vart ving­en ska slu­ta.

3

Fyll i res­ten av ey­e­li­nern och bygg se­dan grad­vis upp tjock­le­ken.

4

Ös på med svart ma­sca­ra – ju mer desto bätt­re!

Ey­e­li­ner, ”Su­per­li­ner”, L’Ore­al, 129 kr Ma­sca­ra, ”Vo­lu­me mil­li­on lashes fé­li­ne ma­sca­ra”, L’Ore­al, 175 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.